Algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn bepaald door ECM.bvba met maatschappelijke zetel te Brasschaat, Bredabaan 250. BTW nummer: BE0442 437 883 handeldrijvend onder de naam Munt Fashion. Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden. Te allen tijde behoud Munt Fashion het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.

Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via info@munt-webshop.be of schriftelijk naar ECM.bvba, Bredabaan 250, 2930 Brasschaat. Telefonisch contact: 0479/66.46.01 tegen de geldende tarieven voor telefonie. Enkel beschikbaar tijdens weekdagen (maandag-vrijdag) tussen 10u en 18u. Gratis contact is mogelijk via Skype: MuntFashion.

2. Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 21% BTW.

De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

3. Veilig online betalen

Munt Fashion webshop staat gerant voor een veilige betaalomgeving. Wij werken met een gespecialiseerde online betaal agent, Ogone. Deze zorgt dat de betaling in alle veiligheid behandeld wordt, zonder dat wij betaalgegevens van de klant kunnen zien. Munt Fashion voorziet betaalmogelijkheden via Visa, Mastercard, Bancontact/Mister cash, Home banking, IDeal en overschrijving.

Wanneer er betaald wordt per overschrijving, wordt het pakket pas verzonden na ontvangst van het gestorte bedrag.

Bij overschrijving gaat de leveringstermijn pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke levering. De leveringstermijn bij een overschrijving bedraagt minimaal 1 werkdag tot maximaal 15 werkdagen na ontvangst van de betaling. De levering naar buitenland bedraagt minimaal 2 werkdagen en maximum 30 werkdagen.

Wanneer men van de andere betaalmogelijkheden gebruik maakt kan men sneller over het pakket beschikken.

Munt Fashion kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een niet doorgevoerde transactie. Merkt u problemen op tijdens het betalen, contacteer dan uw bankagent of neem contact op met Munt via mail naar info@munt-webshop.be (van maandag-vrijdag van 10u tot 18u).

Er kan ook betaald worden met coupons (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen, ...). Als men via de webshop betaald met een coupon waarvan het te betalen bedrag lager is dan de coupon, is geen automatische terugbetaling mogelijk. Het verschil bedrag wordt in de vorm van een nieuwe coupon bezorgd via mail bij de koper.

4. Aanvaarding van de bestelling

Munt Fashion is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Munt Fashion bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Munt Fashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

5. Verzending en Levering

5.1 Verzending

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, worden onze pakketten eigenhandig en zorgvuldig ingepakt met duurzame materialen. Daarna worden ze verstuurd via Bost die op zijn beurt zorgt voor een veilige aflevering van het pakket.

De klant is verantwoordelijk voor de ingaven van een correct adres. Munt Fashion is niet aansprakelijk voor een foutieve levering. De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingegeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.

Momenteel zijn de zendingen beperkt tot België. Wie toch wenst te bestellen vanuit Nederland of een ander land binnen de Europese Unie kan dit probleemloos doen, enkel zal de verzendingskost dan hoger liggen.

- Nationale zending: €6

- Nederland: €8,50

- Luxemburg: €9

- Duitsland: €10

- Frankrijk: €12,50

- Engeland: €19

Tarieven worden jaarlijks aangepast door Bpost.

Wie voor 15 uur bestelt ontvangt zijn pakket de volgende werkdag bij nationale zendingen en indien met voorafgaand geen reservatie heeft aangemaakt via de webstore.

Wegens omstandigheden (zoals staking, weersomstandigheden, …) kan het zijn dat het pakket later dan voorzien de bestemming bereikt. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Munt.

Pakketten kunnen steeds opgevolgd worden via http://www.bpost.be/track. Klantenreferentie is het bestelnummer dat werk meegedeeld via mail.

Indien men vragen heeft over de verzending kan men steeds contact opnemen met Munt fashion via mail naar info@munt-webshop.be (bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 10u tot 18u).

Munt Fashion zorgt ervoor dat de pakketten volledig zijn beschermd. Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt. De klant moet hier uiterlijk binnen de 24u schriftelijk melding van maken anders wordt aangenomen dat de klant akkoord gaat met de beschadiging. Munt Fashion kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.

5.2 Ophalen in Munt winkels

Voor wie geen verzendingskosten wil betalen voorzien wij ophaalmomenten in onze winkel te Brasschaat, Bredabaan 250. Hiervan moet meteen melding worden gemaakt tijdens de aankoop. Eens het pakket klaarligt in ons filiaal melden wij dit aan de klant door middel via mail. Munt Fashion kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het toch verzenden van het pakket wanneer dit niet duidelijk overgebracht werd. Contact: Info@munt-webshop.be

6. Retourneren

6.1. Omruiling

Munt Fashion geeft de mogelijkheid om de producten om te ruilen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de aankoop. Nadat deze termijn verstreken is kan er niet meer geruild worden. Er kan slecht één maal gratis geretourneerd worden bij dezelfde bestelling.

De voorwaarden om te kunnen ruilen zijn de volgende:

  • Men stuurt een mail naar info@munt-webshop.be waarin men het ordernummer vermeld en welk artikel met wil ruilen. Men vermeldt daarbij of men het eigenhandig terugbrengt of verzend via Bpost (bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 10u tot 18u).
  • De klant krijgt een mail terug met daarin het retourdocument voor gratis verzending
  • De klant bezorgt het kledingstuk in de staat zoals het geleverd is aan Munt Fashion: Bredabaan 250, 2930 Brasschaat via de post of via persoonlijke aflevering.
  • Wanneer men via de post verstuurt moet de kledij stevig en waterdicht, in een goede doos ingepakt en afgeplakt worden. Er wordt aangeraden om de originele doos niet te beschadigen zodat het voor terugzending hergebruikt kan worden.
  • Het originele fabrieksetiket mag niet uit de kledij verwijderd zijn.
  • Indien de kledij schade oploopt door de verzending valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer door onvoldoende verpakking de kledij schade oploopt kan dit niet meer omgeruild worden. De kledij op zich mag geen tekenen van gebruik vertonen
  • Tevens moet het aankoopbewijs meegeleverd worden.
  • Men mag de kledij omruilen voor hetzelfde bedrag van de aankoop of een hoger bedrag, mits bijbetaling.
  • Wie binnen de grenzen van België en Nederland woont, betaalt geen verzendkosten bij retourneren. Wie buiten de grenzen van België en Nederland woont, betaalt de geldende lokale verzendtarieven naar België.
  • Ondergoed en shapewear kunnen omwille van hygiënische redenen niet geruild worden.

Indien men vragen heeft kan men op weekdagen (van maandag-vrijdag) tussen 10u en 18u contact opnemen met Munt Fashion via mail naar info@munt-webshop.be.

6.2. Herroepingsrecht

Zoals artikels VI 47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk online aankoop kan binnen 14 kalenderdagen herroepen worden hiervoor moet Munt fashion schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht worden. Dit kan door het modelformulier ingevuld te bezorgen aan Munt fashion.

Als de klant kiest voor het pakket binnen een termijn van 14 kalenderdagen terug te sturen per post dan draagt de klant zelf het risico en de kosten van verzending. Er wordt aangeraden om een extra toeslag te betalen om het pakket te verzekeren.

De klant wordt terugbetaald via overschrijving. Munt Fashion is verplicht om de waarde van het pakket binnen de 30 kalenderdagen terug te betalen, wanneer het pakket zonder schade in originele staat terug geleverd is. Als de klant kiest om via overschrijving terug betaald te worden is het voornamelijk dat de klant zijn rekeningnummer (IBAN nr. en BIC code) doorgeeft.

In het geval dat een artikel wordt betaald met een korting in een vorm van een coupon, dan behouden wij het recht om bij herroeping de waarde van de coupon terug te crediteren in een coupon.

Indien de kledij schade oploopt door de verzending of kwijtraak kan men niet meer rekenen op een compensatie.

6.2.1 Modelformulier voor Herroeping

Aan ECM bvba (Munt fashion), Bredabaan 250, 2930 Brasschaat, tel. 0479/66.46.01, e-mail: info@munt-webshop.be:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op/Ontvangen op
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

klik hier voor het modelformulier te downloaden.

7. Reserveren

7.1 Winkel reservatie

Naast bestellen kan de klant via de webshop ook kosteloos artikelen reserveren. Aan de reservering is geen aankoopverplichting verbonden. De reservering wordt pas aanvaard wanneer het artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de stock van de opgegeven winkel, waarna de klant per e-mail een reserveringsbevestiging wordt verzonden. Het gereserveerde artikel(en) worden na het verzenden van de bevestiging gedurende 24u opzij gehouden in de gekozen Munt fashion winkel. Bij reservering is enkel een betaling in het gekozen filiaal mogelijk.

De reservering kan geweigerd worden door Munt fashion ingeval van vermoeden kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden. Indien Munt fashion schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.

7.2 Webshop reservatie

Bij een tekort aan voorraad in onze hoofdstock van de webshop kan men ook reserveren op de webshop zelf.

Dit doe je door op het gewenste maat van artikel te klikken (op winkelmandje), de webstore maakt voor de klant automatisch een reservatie formulier aan. De reservering wordt pas aanvaard wanneer het artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de stock. Daarna wordt er een link verzonden naar de klant waarbij ze het artikel kunnen aankopen. (Hierna punt 2, 3, 4 en 5 van de verkoop voorwaarden)

Deze link blijft 48u geldig en kan maar één keer gebruikt worden voor het aankopen van het artikel, als de link verlopen is moet de klant de reservatie opnieuw aanvragen zoals beschreven in dit punt (7.2).

8. Cadeaucheques en Waardebonnen

Wanneer men een cadeaubon of waardebon heeft gekregen kan men deze op heden nog niet gebruiken voor een aankoop in de webshop. Op de webshop wordt er gewerkt met een coupon die online aangekocht kan worden. Tijdens de aankoop geeft men aan dat men over een dergelijke coupon beschikt. Via een unieke code wordt deze dan herkend en wordt de prijs in mindering gebracht met de waarde van de bon. Deze bon kan slechts 1 maal gebruikt worden en moet volledig opgebruikt worden. Een mogelijke restwaarde, wanneer men een lager bedrag aankoopt, kan niet worden teruggegeven. Munt Fashion is niet aansprakelijk voor onbruikbare codes door nonchalant gebruik na aankoop van coupon.

9. Beeld- en tekstmateriaal

Munt fashion probeert om een zo duidelijk mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor Munt Fashion niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele zet- of drukfouten op de webshop, facturatie en mailings.

10. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Munt Fashion en hiervoor een account aanmaakt dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Munt Fashion houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Munt Fashion respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Munt Fashion maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

11. Garantie en klachten

De wettelijke rechten van de consument inzake garantie zijn opgenomen in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). Het betreft hier niet de algemene garantieregeling tegen verborgen gebreken die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 1641 tot 1649). Sinds 1 januari 2005, datum van inwerkingtreding van deze wet, heeft de beroepsverkoper de wettelijke verplichting om de consument een consumptiegoed te leveren dat beantwoord aan de verkoopovereenkomst. De wet biedt de consument in geval van gebrek aan overeenstemming van een consumptiegoed gekocht bij een verkoper, een wettelijke bescherming gedurende 2 jaar vanaf de levering van het goed, wanneer het om de eerste eigenaar gaat.

Teneinde van dit recht te kunnen gebruik maken, dienen alle klachten met betrekking tot verborgen gebreken en de niet-conforme levering uiterlijk binnen de 2 maanden na ontdekking ervan via de post met aangetekend schrijven aan Munt Fashion ter kennis worden gebracht. Bredabaan 250, 2930 Brasschaat.

De gebreken dewelke aan het licht komen na zes maanden te rekenen vanaf de aankoop worden niet geacht verborgen gebreken te zijn, tenzij de koper hiervan het tegenbewijs levert.

Teneinde van deze garantie en de conventionele (fabrieks-)garantie te kunnen genieten dient de koper het aankoopbewijs te kunnen voorleggen.

Munt Fashion zal niet tot enige garantie gehouden zijn zo het gebrek het gevolg is van slijtage, ouderdom, verkeerd gebruik, ongeval, overmacht e.d.

De garantie van Munt Fashion zal steeds beperkt zijn tot de garantie dewelke zij van de betrokken leverancier krijgt.

Geenszins zal Munt Fashion kunnen aansprakelijk geacht worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door en aan de verkochte goederen.

12. Toepasselijk recht

Bij geschillen zal het Belgisch recht primeren en bijgevolg voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in Antwerpen.

13. Gegevens Munt Fashion

Maatschappelijke zetel:

ECM.Bvba
Bredabaan 250
2930 Brasschaat
Tel: (03)653 23 43

Terugzendingen, vragen en persoonlijke afhaling moeten via het filiaal te Brasschaat gebeuren:

Bredabaan 250
2930 Brasschaat
Tel: 0479/66.46.01

Persoonlijke afhaling kan ook (mits voorafgaande reservatie) op volgende adressen:

Munt Brasschaat (1)
Bredabaan 250, 2930 Brasschaat - Tel: (03)653 23 43
Munt Brasschaat (2)
Bredabaan 234, 2930 Brasschaat - Tel: (03)295 55 02
Munt Brasschaat MEN
Bredabaan 260, 2930 Brasschaat - Tel: (03)337 02 52
Munt Kapellen
Antwerpsesteenweg 8, 2950 Kapellen – Tel: (03)297 70 87
Munt Schilde
Turnhoutsebaan 117, 2970 Schilde - Tel: (03)366 03 00
Munt Mortsel
Statielei 25, 2640 Mortsel - Tel: (03)844 66 50